เราเป็น บริษัท ที่เชี่ยวชาญในการผลิตการค้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของเนื้อผ้าที่ใช้งานได้และชุดพิเศษ บริษัท มีพนักงานมากกว่า 100 คนด้วยจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์, เครื่องปุ่มรูกุญแจ, เครื่อง knotting, เครื่องห้าสาย, เครื่องฝัง, เครื่องเข็มคู่, เครื่องเล็บสี่ปุ่ม, เครื่องดึง, เครื่องตัดเทป, เครื...

Shrink